Członek zespołu GALERII VENIS od … roku. Zorganizowany, pracowity, zawsze uśmiechnięty. Lubi kontakt z ludźmi. Otwarty i pomocny.