W zespole GALERII VENIS do … Roku. Prawa ręka Kierownika magazynu. Wyjątkowo pomocny, pracowity i świetnie zorganizowany.