Architekt wnętrz, lider zespołu projektowego – Z GALERIAMI VENIS związana od 2014 roku. Dynamicza, kreatywna, otwarta, lubiąca kontak z ludźmi i pracę zespołową. Świetnie godzi mnogość stawianych przed nią zadań z ich różnorodnością.