Dyrektor Operacyjny – Od 2014 roku czuwa nad wszelkimi formalnościami związanymi z pakietami wykończeniowymi oferowanymi przez GALERIE VENIS. Jest specjalistką od współpracy z deweloperami, świetnie orientuje się także w kwestiach marketingowych.