Z GALERIAMI VENIS związany od … roku. Świetnie odnajduje się wśród mnogości powierzonych mu zadań. Dobrze zorganizowany.