Członek Zarządu – W GALERIACH VENIS od 2006 roku. Dzielnie nadzoruje pracę architektów i projektantów, a także czuwa nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych i wykończeniowych. Otwarta, komunikatywna, często roześmiana.