Dyrektor Generalny – Dobry duch GALERII VENIS. Twarz firmy, wizjonerka, designerka, bizneswoman. Osoba scalająca zespół. Lubi pracę z ludźmi i dla ludzi. W centrum jej zainteresowania zawsze jest Klient i jego potrzeby.